052-849-7633 noamuskal@gmail.com

מאין באתי?

מרבית חיי הסתובבתי עם ה"ידיעה" שאני "רגישה מדי".

שהרגשות שלי הם "יותר מדי", גדולים מדי להכלה, מאיימים ומזיקים לי ולסביבתי.

מה זה בעצם אומר רגישה? שאני חשה ומרגישה – גירויים פיזיים ונפשיים – בעוצמות כנראה גבוהות מהממוצע.  שמה לב לדקויות ולעומקים שמתחת ומעל לפני השטח.

מגיל צעיר אימצתי קול ביקורתי זה אל חיקי, ולמעשה החל להיווצר פיצול בתוכי:

מצד אחד הייתי מרגישה המון, מצד שני – נהגתי לבקר את תחושותיי ורגשותיי ולנסות לצמצם ולהסתיר אותם.  אפילו פחדתי מהם. כך הלכתי והתרחקתי מלהרגיש, פחות ופחות סמכתי על מה שעולה מתוכי ועל האינטואיציה שלי, ויותר ניסיתי לנהל ולשלוט בעזרת הראש.

הידיעה הפנימית אותה לוחשים הרגשות והתחושות  הלכה ונחלשה, כך איבדתי את המצפן שלי.

דרכי לוותה בתסכול, בלבול, ספקות, חוסר ביטחון, ביקורת ועוד… למעשה הרגשתי במסלול מקביל לחיי.

התחלתי לחפש אותי מחדש. התהליכים שעברתי בשנותיי הבוגרות התהוו לכדי מסע שמהותו – החופש הפנימי. החופש להרגיש לחוש לחשוב לבחור לנוע להיות… למדתי כיצד להיות שוב אני, נועם.

האמת העמוקה שלנו נמצאת ברגשותינו ותחושותינו היקרים. הם מספרים לי טוב מכל מי אני ומה אני רוצה עבורי.

"חופשייה להרגיש" אינה מצב נתון אלא דרך חיים. ברגע שהבנתי שרגישותי הינה עוצמתי, התבהר לי שזוהי מתנתי לעולם, וכך התחלתי לסלול את דרכי לתמוך וללוות נשים יקרות במסע חייהן אל החופש הפנימי. 

כיצד והיכן אנו נפגשות?

אני מזמינה אותך לסטודיו המקסים בפרדס חנה.

את מביאה את עצמך, אני אותי ואת הוויית "הכל פתוח ואפשרי",

ואז אנו מתחילות לחקור ולבחור בין הכלים המגוונים מעולמות הפסיכותרפיה הגופנית, התמקדות, תנועה, בודהיזם. 

איני יודעת כיצד ייראה כל מפגש, אנחנו לא חייבות שום דבר. כאן נמצא היופי, החופש וההסכמה לאפשר למסע לקרות, לסמוך על הדרך שלך ועל מה שהביא אותך אליי. 

את מוזמנת לקרוא עוד כאן כדי להרגיש אותי, אנחנו יכולות לדבר, וכשתרגישי מוכנה נקבע לנו פגישה.

הנה טעימה מהסטודיו ומהדרך שלי לפגוש את עצמי, רגע לפני שאפגוש אותך: