052-849-7633 noamuskal@gmail.com

בית הספר למדעי הלב

שבת בבוקר. קפה ועוגה במיטה. אחד מדבר על כסף, אחרת על דיאטה, ועל מה היא חושבת? על אהבה. הרי כולם זו אנרגיה, ואותי מעניינת ומרגשת הידיעה הקיימת בתוכי. הסכמה חדשה. כלכך הרבה שנים נמנעתי, צמצמתי מגע עד כמה שיכולתי עם אוכל, עם כסף, עם אהבה. ואז שנים רבות ניסיתי לחזור אבל...
לשכוח ולהיזכר כל פעם מחדש

לשכוח ולהיזכר כל פעם מחדש

כשהיא פתאום נעלמתמתעוררת בי דאגה,ואני מתחילה לחפשלאן היא הלכה. מההיכרות איתה היא בטח מתחבאתבתוך משהו שאני אוהבת:לרקוד, לכתוב, לצאת לשדותאז אני מחליטה לנסות,אבל קשה לי לצאתככה, בלעדיה. מרגישה תקועה:כמו תרנגולת וביצה משחקות מחבואים,ואני מנסה לנהל את...
מדוע רק נשים?

מדוע רק נשים?

פעמים רבות נשאלתי (לרוב על ידי גברים) מדוע אני עובדת רק עם נשים. מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי "בצד של הגברים". בבית, במושב, בבית הספר… תמיד הרגשתי שאני מבינה יותר את השפה של הגברים, את האופן שבו הם חושבים, התחברתי להומור שלהם, היה לי קל איתם. וכן, גם...