052-849-7633 noamuskal@gmail.com

בית הספר למדעי הלב

שבת בבוקר. קפה ועוגה במיטה. אחד מדבר על כסף, אחרת על דיאטה, ועל מה היא חושבת? על אהבה. הרי כולם זו אנרגיה, ואותי מעניינת ומרגשת הידיעה הקיימת בתוכי. הסכמה חדשה. כלכך הרבה שנים נמנעתי, צמצמתי מגע עד כמה שיכולתי עם אוכל, עם כסף, עם אהבה. ואז שנים רבות ניסיתי לחזור אבל...