052-849-7633 noamuskal@gmail.com
פערים בין חוץ ופנים

פערים בין חוץ ופנים

פערים בין חוץ ופנים יושבת מול הפלא הזה – מים חיים במלוא יופיים ועוצמתם. עיניי פקוחות, ראייתי מתבהרת אל מול השתקפויות.   מתוך בליל המחשבות מתבלט הפער בין חוץ ופנים. מוחי וגופי זוכרים ימים בהם היינו יותר קרובים בהם הייתי יותר אוהבת את עצמי. כי יש את עצמי ויש...