052-849-7633 noamuskal@gmail.com

בית הספר למדעי הלב

שבת בבוקר. קפה ועוגה במיטה. אחד מדבר על כסף, אחרת על דיאטה, ועל מה היא חושבת? על אהבה. הרי כולם זו אנרגיה, ואותי מעניינת ומרגשת הידיעה הקיימת בתוכי. הסכמה חדשה. כלכך הרבה שנים נמנעתי, צמצמתי מגע עד כמה שיכולתי עם אוכל, עם כסף, עם אהבה. ואז שנים רבות ניסיתי לחזור אבל...
פערים בין חוץ ופנים

פערים בין חוץ ופנים

פערים בין חוץ ופנים יושבת מול הפלא הזה – מים חיים במלוא יופיים ועוצמתם. עיניי פקוחות, ראייתי מתבהרת אל מול השתקפויות.   מתוך בליל המחשבות מתבלט הפער בין חוץ ופנים. מוחי וגופי זוכרים ימים בהם היינו יותר קרובים בהם הייתי יותר אוהבת את עצמי. כי יש את עצמי ויש...
מדוע רק נשים?

מדוע רק נשים?

פעמים רבות נשאלתי (לרוב על ידי גברים) מדוע אני עובדת רק עם נשים. מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי "בצד של הגברים". בבית, במושב, בבית הספר… תמיד הרגשתי שאני מבינה יותר את השפה של הגברים, את האופן שבו הם חושבים, התחברתי להומור שלהם, היה לי קל איתם. וכן, גם...
סליחה

סליחה

מי ראה? מי שמעה? מבקשת עזרה במציאת הגברת העונה לשם סליחה. קראתי לה – סליחה? ענה לי כעס שאלתי התרככות בא אליי כיווץ. שמחה? דמעה. ואז – מר תסכול אותו זיהיתי מיד, אז עצרתי לנשום ולהזכיר לי היום : לכבד כל אבן שהיא חלק מדרכי כולן ממש נחוצות זו את זו משלימות, משרתות...