052-849-7633 noamuskal@gmail.com

פערים בין חוץ ופנים

יושבת מול הפלא הזה –

מים חיים

במלוא יופיים ועוצמתם.

עיניי פקוחות,

ראייתי מתבהרת

אל מול השתקפויות.

 

מתוך בליל המחשבות

מתבלט הפער

בין חוץ ופנים.

מוחי וגופי זוכרים ימים

בהם היינו יותר קרובים

בהם הייתי יותר אוהבת

את עצמי.

כי יש את עצמי

ויש את הדעות על עצמי,

דעות ששמעתי בעברי

ואימצתי לתוכי.

דעות של אחרים

שמוחי מקבץ

שם בחוץ.

לעתים הן יותר שקטות ורגועות

ובתקופות אחרות גוברות וגועשות.

שמה לב

עד כמה מושפעת

ממה שמתרחש סביבי

ממי שנמצא לידי

כיצד אחרים תופסים את הדברים.

בעבר למדתי

להתערבב פחות

להגן על עצמי יותר

ולהיות.

זוכרת כיצד ישבתי בויפאסנה

שעות, ימים, שבועות

עוקבת אחר היווצרות המחשבות

אחרי הדפוסים

ההרגלים

הפירושים.

כמה צלילות

הייתה שם.

לפתע עולה געגוע

כיווץ בתוכי

והנה דמעות.

המח שוב מנסה לתרגם

כדי שיהיה ברור

מה כאן קורה

ולמה עכשיו

ואני

עוצרת

סוף סוף מרגישה

שומעת

כואבת

ולפתע יותר אוהבת.

אוהבת את האומץ

את הבחירה באמת

כל יום מחדש.

את ההתבוננות

ההתמודדות

הרצון להכיר את עולמי,

כל יום קצת יותר.

לאחרונה קצת ברחתי

מחלקים בתוכי

בחרתי בחברת אנשים

על חשבון חברתי.

ובימים האחרונים

הם החלו לזעוק

לתשומת לב

עד שלא יכולתי עוד להתעלם

אז התיישבתי מול המפל הפועם.

מודה לטבע שתומך בתהליך

כמו שרק הוא יודע.

לעצים היציבים,

מחבקים ומחזקים

לקולות, לריחות, לצבעים

ולמים הזורמים…

כמה עוד יש לי ללמוד מכם…

 

 

 

רוקדת עם המים בתוכי

לצפייה